Winkelwagen

Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

De verkoopsite https://www.k9-k4.be is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet en openstaat voor elke internetgebruiker.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van K9-K4 en op alle met U gesloten overeenkomsten.
Eenieder die een op de site te koop aangeboden produkt bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen.
Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de gebruiker.
 
2. Bestellen
Bestellingen kunnen via de online winkel of per e-mail op info@K9-K4.be geplaatst worden.
U gaat een verkoopsovereenkomst aan zodra U uw bestelling verzonden hebt in de online bestelprocedure of per e-mail  en deze door K9-K4 in behandeling werd genomen met andere woorden van het moment dat  U op “verzenden” klikt,  wordt de bestelling definitief bevestigd en geregistreerd en is de verkoop definitief gesloten.
Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handelingen wordt eraan herinnerd dat  Uw bestelbon  wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en strekt tot bewijs voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de krachtens voorzegde bestelling verschuldigde geldsommen.
Uw bestelbon wordt  geregistreerd in de computerregisters die op hun beurt wordt bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager,en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen.
Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door K9-K4.
K9-K4 heeft het recht bestellingen of een deel van de bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden te verbinden.
 
3. Prijzen
De in de laatst verschenen internetpagina van K9-K4 vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij U aan de internetsite te raadplegen.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is K9-K4 bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdragen.
K9-K4 is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan U door te berekenen.
 
4. Betalingen  
Bestellingen worden pas uitgeleverd na voorafbetaling van het
totaalbedrag (incl. portkosten en 5% PayPal kosten) op rekening van :
 
Naam & adres     K9-K4 Group BVBA
 
                            Fabriekstraat 39a
 
                            9700 Oudenaarde
 
Rekeningnummer BE89 0689 0565 6085
 
Bank                    Belfius Bank
 
                            Boulevard Pachéco 44
 
                            1000 Brussel
 
IBAN                    BE89 0689 0565 6085
 
BIC                      GKCCBEBB
 
Let op : vermeld altijd bij Uw overschrijving de datum van bestelling en de naam die op het ontvangstadres staat.
De betaling moet binnen de 7 dagen na orderbevestiging op onze rekening zijn bijgeschreven.
 
5. Levering
Alle bestellingen worden naar het opgegeven adres verzonden (geen postbus adressen). K9-K4 is niet verantwoordelijk indien een aan huis geleverde zending retour komt door een adresfout of onvolledig adres. Let er dus steeds op dat u het juiste en volledige adres invult.
De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico. K9-K4 besteedt de verzendingen uit en is derhalve niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door U bestelde produkten.
K9-K4 levert de bestelling met bekwame spoed af. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het normaal maximum 14 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden.
K9-K4 doet zijn best opdat alle door U bestelde produkten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is, in dat geval informeren wij U zo vlug mogelijk om samen met U te beslissen. K9-K4 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een produkt.
Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk is, zal K9-K4 in overleg met U een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.
Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt U dit tot 7 dagen na uw bestelling bij  ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.
 
6.Retourzendingen
U heeft de mogelijkheid om geleverde artikelen tot 14 dagen na levering te retourneren. Evenwel dient U K9-K4 hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen met opgave van reden retour.
De teruggezonden artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt in hun orginele verpakking teruggezonden te worden. Daarnaast dienen zij voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde paketten kunnen wij helaas niet accepteren. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de klant in rekening gebracht.
Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt K9-K4 U de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend –en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
Retourzendingen van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.
 
7. Garantie
K9-K4 biedt de door de wet voorziene garanties.
K9-K4 is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik, slecht onderhoud of foute behandeling van een artikel door de klant of transportfirma.
Elk probleem met betrekking tot beschadiging of tekortkoming van een artikel moet binnen de 7 dagen na ontvangst schriftelijk of persoonlijk gemeld worden aan info@K9-K4.be (het bewijs van de datum van ontvangst moet door de koper steeds aangetoond worden).
Bij eventuele teruggave moeten alle artikelen schoon en droog zijn, zoniet worden ze zondermeer teruggeven of teruggestuurd.
 
8. Geschillen  
Het Belgisch recht is van toepassing.


Algemene voorwaarden | Cookie policy | Privacyverklaring | Disclaimer | Over ons | Nieuwsbrief | Contact | Sitemap© 2024 | Webdesign by RedBit